Conditions In The Award Of Tricycle Franchise

September 9, 2016

The following conditions are contained in a franchise granted to a tricycle operator as being set by Ibaan Municipal Tricycle Franchising And Regulatory Board (MTFRB). As stated:

MOTORIZED TRICYCLE OPERATORS’ FRANCHISE (Special Authority) is subject to the following conditions (Alinsunod sa mga sumusunod na kondisyon)

  1. The applicant/operator shall observe the strict compliance of Pambayang Kautusan Blg. 2014-07, and shall comply to the rules and regulation prescribed by the Board as the implementing arm of the mentioned Pambayang Kautusan Blg. 2014-07, and failure to comply thereof and any of the conditions herein set fort be sufficient cause for the suspension or cancellation of the authority herein granted (Ang aplikante/operator ay mahigpit na tatalima sa ipinag-uutos ng Pambayang Kautusan Blg. 2014-07, at susunod sa mga patakaran na itinakda ng Board bilang tagapagpatupad ng nasabing Pambayang Kautusan. Ang hindi pagsunod o paglabag sa mga nabanggit na mga alituntunin, batas or regulasyon ay sapat na dahilan para suspendihin o kanselahin ang ipinagkaloob na kapahintulutan);
  2. The units shall be registered as FOR HIRE with the Land Transportation Office in Batangas in accordance with their prescribed rules and regulations (Ang mga unit ay irerehistro bilang “FOR HIRE” sa tanggapan ng Land Transportation Office, Batangas City alinsunod sa kanilang mga batas at alituntunin);
  3. Within the authorized route, applicant shall charge the following fare rate per passenger per trip: as per PANGKAT III A9 of the Pambayang Kautusan Blg. 2014-07 (Ayon sa itinakdang ruta, ang aplikante ay maniningil ng tamang pamasahe sa bawat pasahero bawat biyahe alinsunod sa PANGKAT III A9 ng Pambayang Kautusan 2014-07);
  4.  This special authority shall be valid up to and until December 31, 2016 and shall constitute as Franchise Certificate givnig the operator the privilege to operate the unitil herein prescribed for hire/or compensation (Itong espesyal na kapahintulutan ay may bisa hanggang ika-31 ng Disyembre 2016 at kakatawan bilang “Franchise Certificate” na nagbibigay ng pribilehiyo sa isang operator na ma-operate ng yunit na itinakda “FOR HIRE o COMPENSATION”);
  5. Without previous authority from the Board, operator shall not increase, transfer, drop and/or substitute unit/s, as well as, suspend or abandon the service herein authorized otherwise the authority herein granted shall be declared forfeited or cancelled (Hangga’t walang pahintulot mula sa Board, ang operator ay bawal magdagdag, maglipat, magtanggal o magpalit ng yunit, gayundin ang magsuspinde o mag-abandona ng serbisyong dito ay pinahihintulutan. Kung magkagayon, ang kapahintulutan ay kakanselahin na o babawiin);
  6. Applicant/operator shall pay the Board Supervision Fee in the amount of P40.000 every year or during their renewal of this instrument subject to penalty and surcharges in case of late payment (Magbabayad ang aplikante/operator ng “Board Supervision Fee” na may halagang P40.00 kadaa taon o tuwing magre-renew bukd sa pataw na penalty o multa kapag naantala ang pagbabayad.);
  7. Protect this document. Its lost or destruction may effect your legal rights to operate the service; any addition, alternation, or deletion not otherwise authorized will invalidate this document (Ingatan ang dokumentong ito. Ang pagkawala o pakgasira nito ay maaaring makaapekto sa inyong mga karapatanng makapag-operate ng serbisyo; anumang pagdadadagdag, pagbabago o pagbubura ng walang kapahintulutan ay magpapawalang-bisa ng dokmentong ito).

So ordered.

MTFRB is currently being headed by Coun. Juvy M. Mendoza as Chairman with Coun. Paul John Chua as Co-Chairman. The Board’s members include Coun. Cesar Marasigan, Municipal Treasurer Maria Dolores P. Guerra and Municipal Planning and Development Coordinator Engr. Mario Samson

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s