Talaibon Elementary School 20th Graduation Day

March 26, 2015

Photos here.

Academic and Non – Academic Awards

EUNICE M. RAMOS

 • Valedictorian
 • Best In English
 • Best In Filipino
 • Best In Science and Health
 • Best in Makabayan
 • Girl Scout Medalist
 • Journalist of the Year
 • Academic Excellence Award

NATHANIEL B. ABACA

 • Salutatorian
 • Best in Mathematics
 • Boy Scout of the Year
 • Leadership Award
 • School Journalist

ANNA XIDRHEA F. MENDOZA

 • Unang Karangalang Banggit
 • Outstanding in Religion
 • Loyalty Award
 • Girl Scout Medalist

CASSANDRA V. MARALIT

 • Ikalawang Karangalang Banggit
 • Outstanding in Religion
 • Loyalty Award
 • Girl Scout Medalist
 • School Journalist

JESSICA ANN D. PATAWARAN

 • Ikatlong Karangalang Banggit
 • Loyalty Award
 • Supportive Graduate
 • School Journalist

ROSE ANN B. MARALIT

 • May Karangalan
 • Supportive Graduate
 • Journalist of the Year

JIMWELL ANDRIE B. ONA

 • May Karangalan
 • Supportive Graduate
 • School Journalist

PRINCESS NICOLE M. MANALO

 • May Karangalan
 • Most Responsible
 • Outstanding in Religion
 • Cooperative Graduate

SHARLENE MAE BEDERIO

 • May Karangalan
 • Best in Arts
 • Girl Scout Medalist

LEY-ANN B. MARANO

 • May Karangalan
 • Most Behave
 • School Journalist

AIRA JANE B. MAGADIA

 • Achiever
 • Loyalty Awardee
 • Cooperative Graduate

CHRISZA ISABELLE BRIONES

 • Achiever
 • Best In Religion
 • Girl Scout Medalist
 • Loyalty Award

TRISHA NELAINE S. CACAO

 • Achiever
 • Supportive Graduate
 • Girl Scout Of The Year

IRISH MANIMTIM

 • Achiever
 • Girl Scout Medalist
 • Outstanding In Religion

LEAH A. SALAZAR

 • Achiever
 • Supportive Graduate

RYAN B. MARALIT

 • Achiever
 • Supportive Graduate

CARL NINO M. TENGCO

 • Achiever
 • Supportive Graduate

CRISTELLE D. ARELLANO

 • Achiever
 • Supportive Graduate
 • Loyalty Award
 • Outstanding In Religion

WENCESS D. ARGENTE

 • Achiever
 • Outstanding in Religion

KHATE A. GUERRA

 • Best in P. E.
 • Supportive Graduate
 • Girl Scout Medalist

CINDY LANTIN

 • Outstanding in Religion

JOHNLEARY A. AGUADO

 • Outstanding in Religion

HANSON T. ANCIRO

 • Athlete of the Year

RENZPERI D. INANDAN

 • Well Disciplined Graduate
 • Loyalty Award

ALYSSA MAREE B. MACUHA

 • Loyalty Award
 • Supportive Graduate

MARC CHRISTIAN MENDOZA

 • Loyalty Award
 • Cooperative Student

CHRISTIAN C. ONA

 • Loyalty Award
 • Cooperative Graduate

JHAKE LORENZ Z. ATIENZA

 • Loyalty Award

KHATE ASHLY T. MARALIT

 • Loyalty Award
 • Cooperative Graduate

IVAN V. ARELLANO

 • Loyalty Award
 • Supportive Graduate

MARILOU F. BAHUYAN

 • Loyalty Award

JOHN CARLO M. HARINA

 • Supportive Graduate

ZYRELLE AUBREY B. PATROCINO

 • Well-Disciplined Graduate

LAURENCE M. BANAWA

 • Supportive Graduate

ALECXANDER M. SANZ

 • Cooperative Graduate

ALEXIS NICOLE R. BANAWA

 • Amicable Graduate

MA. FE ABACAN

 • Supportive Graduate

KYLA NICOLE R. ONA

 • Supportive Graduate

JERICHO E. BANAWA

 • Supportive Graduate

NICOLE ANDREA O, KAALIM and GIDDELA A. VIRREY

 • Most Polite

MGA NAGSIPAGTAPOS

VI – DAHLIA

Lalaki

 1. Abacan, Natahniel B.
 2. Arellano, Ivan V.
 3. Atienza, Jhake Lorenz Z.
 4. Banawa, Laurence M.
 5. Harina, Jon Carlo M.
 6. Mendoza, Marc Christian S.
 7. Ona, Christian C.
 8. Ona, Jimwell Andrie B.
 9. Sanz, Alexckxander M.

Babae

 1. Banawa, Alexis Nicole R.
 2. Bederio, Sharlene Mae T.
 3. Briones, Chrisza Isabelle L.
 4. Cacao, Trisha Nelaine S.
 5. Guerra, Khate A.
 6. Kaalim, Nhicole Andrea O.
 7. Macuha, Alyzza Maree B.
 8. Magadia, Aira Jane B.
 9. Manalo, Bernadeth C.
 10. Manalo, Princess Nicole M.
 11. Manimtim, Irish M.
 12. Maralit, Cassandra V.
 13. Maralit, Kate Ashly T.
 14. Maralit, Rose Ann B.
 15. Marano, Ley-Ann B.
 16. Mendoza, Anna Xidrhea F.
 17. Patawaran, Jessica Ann D.
 18. Patrocinio, Zyrelle Aubrey B.
 19. Ramos, Eunice Heidi M.
 20. Salazar, Leah A.
 21. Virrey, Giddela A.

VI – ROSAL

GNG. ANALYN T. INANDAN – Gurong Katiwala

Lalaki

 1. Aguado, John Leary A.
 2. Anciro, Hanson T.
 3. Argente, Sunny Jr. I.
 4. Banawa, Jericho E.
 5. Corales, Bryan Mark
 6. Estrada, Michael F.
 7. Gallos, Jomel F.
 8. Inandan, Renzperi D.
 9. Jareno, Kyle P.
 10. Lacap, Janlee
 11. Magadia, Warren S.
 12. Maralit, Ryan B.
 13. Ona, Inigo R.
 14. Ricero, Lloyd Arhone B.
 15. Tengco, Carl Nino M.
 16. Uri, King Zyron R.

Babae

 1. Abacan, Ma. Fe
 2. Abe, Kyla
 3. Alay, Kyla Mae A.
 4. Arellano, Cristelle Mae D.
 5. Aregente, Aira Q.
 6. Argente, Wencess D.
 7. Bahuyan, Marilou
 8. Lantin, Cindy A.
 9. Ona, Kyla Nicole R.
 10. Oplada, Sheina
 11. Reata, Alyssa A.

LUISA A. EVANGELISTA – Gurong Katiwala

______

Palatuntunan Ng Pagtatapos

I. Unang Bahagi

 • Pagpasok ng mga nagsipagtapos, mga magulang, mga guro, at mga panauhin.

II. Ikalawang Bahagi

 • Pambansang Awit – Luisa A. Evangelista (Tagakumpas)
 • Panunumpa Sa Watawat – Cassandra V. Maralit (Ikaapat Na Karangalan)
 • Panalangin – Anna Xidrha F. Maralit (Ikatlong Karangalan)
 • Himno CALABARZON / Batangas / Ibaan
 • Awit Ng Nagsipagtapos
 • Bating Pagtanggap at Pagpapakilala Ng Mga Nagsipagtapos – Felicidad B. Dimaano (Punong Guro II)
 • Pagpapatunay Ng Pagtatapos – Emiliana M. Roxas (Pampurok Tagamasid)
 • Pagpapatibay Ng Pagtatapos/Pagbati – Carlito D. Rocafort, CESO V (Pansangay Na Tagapamnihala Ng Mga Paaralan)
 • Pag-aabot Ng Katibayan Ng Pagtatapos – SDS, PSDS, Punungguro, Gurong Katiwala, Magulang
 • Pagpapakilala Sa Panauhing Tagapagsalita – Cresing B. Tipa (Gurong Tagapamatnubay)
 • Payo Sa Mga Nagsipagtapos – Bb. Sheryl A. Maralit
 • Paggagawad Ng Mga Medalya Para Sa Mga Batang Nagtamo Ng Karangalan – SDS, PSDS, Gurong Katiwala, Magulang
 • Pananalita – Eunice Heidi M. Ramos (Unang Karangalan)
 • Pagbati:
 • G. Florencio Y. Mendoza (Pangulo Ng PTA)
 • Gng. Gierly V. Cantillo (Komite Ng Edukasyon)
 • Kap. Marsevic D. Mendoza (Punong Barangay)
 • Kon. Paul John Chua (Komite Ng Edukasyon)
 • Kgg. Sixto I. Yabyabin (Pangalawang Punong Bayan)
 • Kgg. Juan V. Toreja (Punong Bayan)
 • Panunumpa Ng Mga Nagsipagtapos – Nathaniel B. Abacan (Ikalawang Karangalan)
 • Awit Ng Mga Nagsipagtapos – Go The Distance

III. Ikatlong Bahagi

 • Paglabas ng mga panauhin, mga guro, mga magulang, at mga nagsipagtapos.

Guro Ng Palatuntunan

 • Robelyn E. Comia (Teacher 3)
 • Merrisa B. Ogalisco (Teacher 1)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s