SANGGUNIANG BAYAN Committees

PANGULO AT MIYEMBRO

 

Ang mga binuong lupon ay ang mga sumusunod:

 1. Lupon sa Panloob na Alituntunin at Pamamaraan

Pangulo – Kgg. Paul John G. Chua

Miyembro – Kgg. Socrates R. Arellano

 • Kgg. Armando D. Gutierrez

 1. Lupon sa Kabataan at Pagpapaunlad ng Palakasan

Pangulo – Kgg. John Louie B. Humarang

Miyembro – Kgg. Armando D. Gutierrez

 • Kgg. Socrates R. Arellano

 • Kgg. Juvy M. Mendoza

 • Kgg. Israel T. Blanco

 

 1. Lupon sa Palaro at Pangkasiyahan

Pangulo – Kgg. Socrates R. Arellano

Miyembro – Kgg. Salustiano A. Portugal

– Kgg. Armando D. Gutierrez

– Kgg. Venus M. De Castro

 

 1. Lupon sa Pananalapi, Paglalaan, at Paggugol ng Pondo

Pangulo – Kgg. Salustiano A. Portugal

Miyembro – Kgg. Juvy M. Mendoza

 • Kgg. Antonio C. Benitez

 • Kgg. Paul John G. Chua

 • Kgg. Rodel D. De Castro

 

 1. Lupon sa Kalinisan, Kalusugan at Pangangalaga ng Kapaligiran

Pangulo – Kgg. Socrates R. Arellano

Miyembro – Kgg. Rodel D. De Castro

 • Kgg. Venus M. De Castro

 • Kgg. Paul John G. Chua

 

 1. Lupon sa Edukasyon at Kultura

Pangulo – Kgg. Paul John G. Chua

Miyembro – Kgg. Socrates R. Arellano

 • Kgg. Juvy M. Mendoza

 • Kgg. Armando D. Gutierrez

 

 1. Lupon ng Kapayapaan, Kaayusan at Pampublikong Kaligtasan

Pangulo – Kgg. Venus M. De Castro

Miyembro – Kgg. Israel T. Blanco

 • Kgg. Juvy M. Mendoza

 • Kgg. Salustiano A. Portugal

 1. Lupon para sa Pamilihang Bayan, Slaughterhouse at Pagtatakda ng Tamang Presyo ng Bilihin

Pangulo – Kgg. Venus M. De Castro

Miyembro – Kgg. Juvy M. Mendoza

 • Kgg. Israel T. Blanco

 • Kgg. Antonio C. Benitez

 

 1. Lupon para sa Pagawaing Panlipunan at Pampublikong Pasilidad

Pangulo – Kgg. Salustiano A. Portugal

Miyembro – Kgg. Rodel D. De Castro

 • Kgg. Armando D. Gutierrez

 • Kgg. Juvy M. Mendoza

 

 1. Lupon sa Agrikultura at Kooperatiba

Pangulo – Kgg. Rodel D. De Castro

Miyembro – Kgg. Paul John G. Chua

 • Kgg. Salistiano A. Portugal

 • Kgg. Socrates R. Arellano

 

 1. Lupon sa Karapatang Pantao, Karapatan at Kapakanan ng Batang Ibaan

Pangulo – Kgg. Juvy M. Mendoza

Miyembro – Kgg. Socrates R. Arellano

 • Kgg. Antonio C. Benitez

 1. Lupon sa mga Kautusan at Iba pang mga Legal na Bagay

Pangulo – Kgg. Israel T. Blanco

Miyembro – Kgg. Venus M. De Castro

– Kgg. Paul John G. Chua

     • Kgg. Salustiano A. Portugal

 

 1. Lupon sa mga Gawaing Pambaranggay

Pangulo – Kgg. Amando D. Gutierrez

Miyembro – Kgg. John Louie B. Humarang

 • Kgg. Rodel D. De Castro

 

 1. Lupon sa Pampublikong Paglilingkod

Pangulo – Kgg. Antonio C. Benitez

Miyembro – Kgg. Venus M. De Castro

 • Kgg. Socrates R. Arellano

 • Kgg. Israel T. Blanco

 1. Lupon para sa mga Pangunahing Mamamayan

Pangulo – Kgg. Antonio C. Benitez

Miyembro – Kgg. Venus M. De Castro

 • Kgg. Salustiano A. Portugal

 • Kgg. Juvy M. Mendoza

 1. Lupon sa Pagtataguyod ng Kababaihan, Kalalakihan at Pamilya

Pangulo – Kgg. Antonio C. Benitez

Miyembro – Kgg. Juvy M. Mendoza

 • Kgg. Paul John G. Chua

 

 1. Lupon sa Kalakalan, Komersiyo at Industriya, Paggawa at Hanapbuhay

Pangulo – Kgg. Socrates R. Arellano

Miyembro – Kgg. Salustiano A. Portugal

 • Kgg. Venus M. De Castro

 

 1. Lupon sa Pabahay at Gamit ng Lupa

Pangulo – Kgg. Rodel D. De Castro

Miyembro – Kgg. Salustiano A. Portugal

– Kgg. Venus M. De Castro

– Kgg. Paul John G. Chua

– Kgg. Israel T. Blanco

 

 1. Lupon sa Turismo

Pangulo – Kgg. Armando D. Gutierrez

Miyembro – Kgg. Socrates R. Arellano

 • Kgg. Juvy M. Mendoza

 

 1. Lupon sa Pag-iwas at Paghadlang sa mga Ipinagbabawal na Gamot o Droga

Pangulo – Kgg. Venus M. De Castro

Miyembro – Kgg. Paul John G. Chua

– Kgg. Israel T. Blanco

 

 

 1. Lupon sa Wastong Pamamahala, Pampublikong Pakikitungo at Pananagutan

Pangulo – Kgg. Paul John G. Chua

Miyembro – Kgg. Socrates R. Arellano

– Kgg. Salustiano A. Portugal

– Kgg. Juvy M. Mendoza

 

22. Lupon sa Patubig at Elektrisidad

Pangulo – Kgg. Salustiano A. Portugal

Miyembro – Kgg. Socrates R. Arellano

– Kgg. Armando D. Gutierrez

– Kgg. Israel T. Blanco

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s